Kompetanser innen jernbaneteknikk

RIAS utfører arbeider innenfor underbygning, overbygning, signal, elektro lavspenning/høyspenning og kontaktledning.

RIAS har betydelig prosjektledererfaring og kompetanse fra gjennomføring av store og små prosjekter innen alle typer kontraktsformer, fra under- og delentrepriser til totalentrepriser.

Våre kvalifiserte medarbeidere har nødvendige kompetanser, erfaringer, godkjenninger og sertifiseringer innenfor følgende fagfelt:

 • Anleggsmaskinfører med fagbrev
 • Banemontører
 • Energimontører med KL kompetanse
 • Elektrikere
 • Telemontører
 • Signalmontører
 • Signalmontører - drivmaskiner
 • Signalmontører - lærlinger
 • Sikkerhetskontrollører - Signal
 • Sluttkontrollører F – Signal
 • Ledere for elsikkerhet i og ved KL anlegg
 • Hovedsikkerhetsvakter
 • Anleggsledelse
 • HMS
 • Prosjektledelse