HMS- og kvalitetspolitikk

"RIAS skal være foretrukken entreprenør innen jernbanetekniske fag"

Vår politikk

RIAS skal levere tjenester i henhold til avtalte spesifikasjoner til riktig tid og til riktig pris, og være kundens foretrukne samarbeidspartner. Alle ansatte i RIAS skal ha en trygg arbeidsplass og et sunt arbeidsmiljø. Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensing av Ytre Miljø.

RIAS sitt sikkerhetsarbeid er implementert i selskapets rutiner og ledelsessystem. Vi skal forebygge skade på personell, miljø, eiendom og infrastruktur. 


Våre HMS-, kvalitets og sikkerhetsmål

RIAS sin HMS- og kvalitetspolitikk er forankret i ledelsen. Vi er sertifisert iht. ISO 9001: 2015 og ISO 14001:2015. Vi jobber med tiltak som forbedrer vårt HMS- og kvalitetsarbeid og forhindrer negativ miljøpåvirkning i forbindelse med gjennomføringen av våre prosjekter og i daglig drift. Vi har en nullfeilvisjon som innebærer at ingen skade skal skje på mennesker eller miljø og at alle oppdrag skal utføres riktig første gang.

RIAS ønsker at alle kunder og ansatte skal oppleve oss som et selskap med fokus på sikkerhet og god kvalitet i leveransene. Det er viktig for oss at ansatte har en trygg arbeidsplass, der fokuset er å unngå helseskader og arbeidsulykker. For å få sunne og engasjerte medarbeidere er det også viktig at hver enkel blir sett og kan videreutvikle sin kompetanse.