Digitaliseringen av Nordlandsbanen er i gang

21.02.2020 

Bane NOR skal erstatte det utdaterte signalsystemet i Norge med databaserte ERTMS (European Rail Traffic Management System). Nordlandsbanen fra Grong til Bodø er neste strekning ut, og åpner med ERTMS i drift 31. oktober 2022.

Før ERTMS kan tas i bruk må en rekke anleggsarbeider gjøres langs jernbanen. RIAS skal etablere føringsveier og fundamenter for nye tekniske hus. Kristin Aursand som leder prosjektet for forberedende arbeid i ERTMS-programmet i Bane NOR forteller at arbeidet RIAS nå skal gjøre en supplering av tidligere arbeider som er utført på strekningen.

– I tillegg til RIAS, leverte også Trym Bygg og Anlegg (tidligere Teknobygg) og Aarsleff Rail tilbud. Etter en jevn konkurranse om kontrakten, er Bane NOR nå fornøyde med å inngå kontrakt med RIAS. RIAS har relevant erfaring for arbeidene som skal utføres for ERTMS, og viste i anbudsprosessen at de har god forståelse for utfordringene på strekningene, og ikke minst utfordringene knyttet til logistikk når det skal gjennomføres arbeider på svært mange lokasjoner på kun én sesong, sier Aursand.

RIAS vil begynne med befaringer og prosjektering omgående. Anleggsarbeidene er forventet å starte i midten av april. Kontrakten har en verdi på rundt 85 millioner.

– Det er gledelig for RIAS at Bane NOR har valgt oss som leverandør. Oppdraget er innenfor RIAS kjernevirksomhet og hvor vi har bred erfaring fra tilsvarende arbeider. Vi ser fram til ett tett og godt samarbeid med Bane NOR, sier administrerende direktør i RIAS, Bjørn Aage Innstrand.

Om ERTMS:
Bane NOR fornyer signalanleggene på jernbanen. Dagens utdaterte teknologi erstattes med databaserte ERTMS – et signalsystem som er felles for alle europeiske land. ERTMS står for European Rail Traffic Management System. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet. Neste strekning med ERTMS i drift er Nordlandsbanen fra Grong til Bodø, som åpner 31. oktober 2022. Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik åpner få uker etter.

Med innføring av ERTMS vil Bane NOR modernisere og standardisere store deler av jernbanens signalteknologi. Det vil bidra til:
 - Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken
 - Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
 - Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører
 - Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR