Om oss

Rail Infrastructure AS, også kalt RIAS, er en landsdekkende entreprenør for installasjoner og vedlikehold innen jernbanetekniske fag.  

RIAS tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som spenner fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser.


Med spesialkompetanse, erfaringer og kapasitet innen jernbanesegmentet har RIAS gode forutsetninger for å gjennomføre entrepriser i henhold til kundenes krav og forventninger. I tillegg har vi samarbeidspartnere for prosjektering og miljø.

Vi har gjennom vår utførende enhet i Norge etablert oss som en leverandør våre kunder kan stole på og leverer god kvalitet til avtalt pris og tid. RIAS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.


Våre avdelinger

RIAS sin signalavdeling har betydelig kompetanse og kapasitet både innenfor signalfaget og sikkerhet på jernbanen.  Vår brede kompetanse holdes regelmessig vedlike slik at vi er sertifisert for å gjennomføre denne type leveranse i henhold til kundenes krav.


RIAS sin elektro- avdeling har kompetanse og kapasitet innenfor  lavspenning, høyspenning, kontaktledning og tele.

RIAS sin SPA-avdeling (spor og anlegg) har lang erfaring med etablering av føringsveier, underkrysning av spor, fiber i rør for ERTMS.