Om oss

Rail Infrastructure AS også kalt RIAS er et selskap etablert etter virksomhetsoverdragelse av Eltel Networks AS sin jernbanevirksomhet som ble etablert i 2011. Virksomhetsoverdragelsen omfatter alt personell, maskiner og utstyr relatert til jernbanevirksomheten.

RIAS tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som  strekker seg fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser.

Vi har gjennom vår utførende enhet i Norge etablert oss som en leverandør våre kunder kan stole på og leverer god kvalitet til avtalt pris og tid. RIAS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.

Med vår spesialkompetanse, erfaringer og kapasitet innen jernbanesegmentet har vi gode forutsetninger for å gjennomføre entrepriser i henhold til kundenes krav og forventninger. I tillegg har vi samarbeidspartnere for prosjektering og miljø.

VÅRE AVDELINGER

RIAS sin signalavdeling har betydelig kompetanse og kapasitet både innenfor signalfaget og sikkerhet på jernbanen.  Vår brede kompetanse holdes regelmessig vedlike slik at vi er sertifisert for å gjennomføre denne type leveranse i henhold til kundenes krav.


RIAS sin elektro- avdeling har kompetanse og kapasitet innenfor  lavspenning, høyspenning, kontaktledning og tele.

RIAS sin SPA-avdeling (spor og anlegg) har lang erfaring med etablering av føringsveier, underkrysning av spor, fiber i rør for ERTMS.